CAPOTĂ CONTINUĂ ANGAJĂRILE CU ”DEDICAȚIE” ȘI MINTE CU NERUȘINARE

După participarea la un concurs de ocupare a unui post de asistent medical în cadrul Spitalului Județean de Urgență, o candidată, pe numele Stanca Bianca, contrazice în totalitate afirmațiile dl. manager Capotă privitoare la desfășurarea acestui examen, susține că există suspiciuni de fraudare și de comitere a mai multor infracțiuni din Codul Penal.

Stanca Bianca lucrează de un an și șase luni ca voluntară pe Secția Medicină Internă I din cadrul SJU Tg. Jiu și cu toate că a văzut cum s-au desfășurat și alte concursuri, la două dintre ele participând și obținând rezultate bune și foarte bune fără să fie admisă, a preferat să se pregătească în continuare teoretic și practic și bineînțeles, să spere.

La data de 10.07.2017 are loc prima probă scrisă pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical debutant, Secția Medicină Internă I – Compartiment pneumologie. Din acest moment, candidata trăiește coșmarul oricărui tânăr din România, care învață, se pregătește și își dorește să muncească în țara sa dar care cade pradă aranjamentelor de culise făcute de politruci. De data asta, indiferent de consecințe, candidata Stanca Bianca rupe tăcerea, acuză cu argumente și documente, mai multe persoane, inclusiv managerul spitalului, de grave ilegalități comise pe parcursul desfășurării concursului amintit.

 

PRIMA PROBĂ DIN CONCURS – PRIMA SUSPICIUNE DE ARANJAMENT 

Prima probă scrisă a avut loc pe 10.07.2017 iar rezultatele au fost cele de mai jos.

Pe timpul concursului, au fost vociferări din partea unei participante care a susținut că acest concurs a fost aranjat de către Comisia de concurs și a depus o contestație. Acest fapt a fost insinuat atât de socrul candidatei Șerbu Maria cât și de dl. Capotă la un post de televiziune, aceștia afirmând faptul că au fost mai multe întrebări din afara bibliografiei și că probabil s-a vrut favorizarea candidatei Stanca Bianca. Ulterior, Comisia de soluționare a contestațiilor a decis anularea și reluarea probei scrise pe motiv că întrebarea nr. 3 nu s-a regăsit în Bibliografie.

 

 Candidata Stanca Bianca vizavi de aceste aspecte, răspunde: 

”Contrar afirmațiilor mincinoase ale dl. Capotă și Șerbu, a fost o singură întrebare pe care Comisia de soluționare a contestațiilor a considerat-o în afara bibliografiei. Acest fapt a fost consemnat și în procesul-verbal nr. 22570/2018 de soluționare a contestațiilor. 

 În opinia mea, această întrebare care s-a referit la hiperpirexie, a fost din bibliografie. Conform DEX, hiperpirexia nu este altceva decât hipertermie, adică o creștere anormală a temperaturii corpului. Hiperpirexia/hipertermia este tratată în mai multe subcapitole, fiind de notorietate. Spre exemplu, în cazul șocului termic-simptomatologie din Bibliografie, se face referire la această noțiune. A nu cunoaște ce este Hiperpirexia/hipertermia este impardonabil pentru un asistent medical.

Decizia de anulare a probei scrise a venit chiar de la președinta comisiei de contestații dna Dr. Țîr Dana și având în vedere stima și respectul deosebite pentru dumneaei, nu am sesizat conducătorul instituției, considerând acest fapt o neatenție sau o abordare diferită. 

 Totuși, din acel moment am realizat că ceva nu este în regulă și am avut perfectă dreptate.

 În ceea ce privește, suspiciunile unora, inclusiv ale socrului candidatei Șerbu Maria Minodora și ale dl. Capotă, privind modul în care am reușit să obțin punctajul maxim de 100 puncte: a. Contracandidaților mei le răspund că lucrez voluntară pe Secția medicală I de 1 an și 6 luni. În toată această perioadă, în timpul liber, nu am făcut altceva decât să învăț teoria legată de munca unei asistente medicale, iar la spital, să pun în practică aceste cunoștințe, ajutată fiind de colegele asistente și medicii de pe această secție, cărora le mulțumesc din suflet. Este normal și firesc să poți rezolva niște întrebări cu mare ușurință mai ales că o parte dintre acestea au fost prezente și în alte concursuri la care am participat. 

 Deși am obținut rezultate mari și foarte mari, de fiecare dată a intrat altcineva! Pe toți cei care răspunsul meu îi nemulțumește, îi rog frumos să facă voluntariat la fel ca mine, să petreacă un an și jumătate în spital fără niciun ban având responsabilitatea tratării pacienților fără greșeală, să învețe în același timp bibliografia și îi asigur că vor lua nota 10!

 Domnului Capotă, îi răspund că dacă are suspiciuni privind punctajul meu, de ce nu are suspiciuni privind nota obținută de contra-candidata mea Șerbu Maria Minodora care în câteva zile a reușit să crească în punctaj, de la 60 la 95 de puncte!? De asemenea, de ce nu are suspiciuni privind punctajele maxime obținute de prietena dumnealui, actuala asistentă Oprița Izabela și fata dumnealui la concursul pentru postul de registrator, precum și alte zeci de punctaje maxime sau aproape maxime cu care au fost admise diferite persoane pe o mulțime de posturi scoase la concurs la SJU Tg.-Jiu!? Oare cei doi domni au informații privind faptul că majoritatea comisiilor de concurs au dat răspunsurile și subiectele la candidații care au luat astfel de punctaje? Ar trebui să sesizeze de urgență organele de cercetare penală! De ce n-o fac? De ce n-au făcut-o până acum?  Din punctul meu de vedere, este penibil ca doi oameni cu părul alb să susțină aberații!”

 Cine dorește să vizualizeze și alte rezultate obținute cu punctaje de 100 puncte sau aproape, pentru vizualizare dați click aici

 

MOTIVUL NR. 1 PENTRU CARE PROBA SCRISĂ/CONCURSUL TREBUIA ANULAT

După anularea probei scrise, la data de 30.07.2018, s-a reluat proba scrisă iar rezultatele au fost afișate în Tabelul cu rezultatele la proba scrisă înregistrat la nr. 24544/30.07.2018.

În termenul legal, așa cum se menționează în Procesul-verbal nr. 24939/01.08.2018, au fost depuse două contestații, una de către candidatul Niță Nicolae și alta de către candidata Șerbu Maria

Minodora. Așa cum susține candidata Stanca Bianca ”modalitatea de soluționare a celor două contestații de către Comisia de soluționare a contestațiilor a fost ILEGALĂ, imorală și inechitabilă, determinând vicierea rezultatului final.” Pe scurt, Comisia a încălcat prevederile ”Art. 32. alin. (2) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu, doar pentru candidatul contestatar.”

La propunerea președintei comisiei și cu susținerea secretarei comisiei, jurista Horhoianu Emilia, care a fost întrebată dacă este legală o astfel de soluție, contrar prevederilor din Regulament, comisia a hotărât refacerea baremului de corectare, recorectarea tuturor lucrărilor în funcție de întrebarea nr. 16, justificând că prin această decizie s-a urmărit doar o corectare unitară, legală și echitabilă.

Extras din Procesul-verbal nr. 27476/28.08.2018 privind analizarea aspectelor care fac obiectul sesizării nr. 26498/20.08.2018 întocmit de ultima comisie de soluționare a sesizărilor primite, pag. 1-2

Stanca Bianca susține că:

”Întrucât nu există nicio altă prevedere legală care să completeze Art. 32. alin. (2) din Regulament, membrii comisiei de soluționare a contestațiilor NU AVEAU DREPTUL LEGAL să propună, după bunul plac, o altfel de modalitate de rezolvare a contestațiilor, indiferent cât de morală și echitabilă ar fi fost aceasta, cu atât mai mult dacă soluția adoptată defavoriza chiar și un singur candidat, lucru care de fapt s-a și întâmplat în ceea ce mă privește.

Singura rezolvare legală a contestațiilor și a faptului că a fost greșit baremul de corectare consta în:

  • Anularea probei scrise și repetarea acesteia, întrucât rezultatele concurenților nu pot fi influențate de greșelile instituției care organizează concursul;
  • O altă soluție echitabilă ar fi fost neluarea în calcul a întrebării nr. 16 la corectarea lucrărilor, adică din start se elimina vicierea rezultatelor la această probă și toți candidații ar fi fost puși în egalitate și echitate.

 

    Menționez că, asemenea situații au existat și cu ocazia admiterii la bacalaureat sau examenele de capacitate, iar deciziile luate de către comisiile de soluționare a contestațiilor au constat în neluarea în calcul a întrebării la care baremul a fost greșit redactat.

În realitate, Comisia de soluționare a contestațiilor, prin măsura adoptată, mi-a scăzut ILEGAL punctajul la proba scrisă, neavând nicio prevedere legală de partea sa, întrucât subsemnata nu a făcut contestație. 

În felul acesta, voit sau nevoit, cert este că ILEGAL, comisia a favorizat candidata Șerbu Maria Minodora și m-a defavorizat în mod abuziv, întrucât, repet, soluționarea contestațiilor nu se face după bunul plac al membrilor comisiei, ci numai și numai în baza unei prevederi legale.  Orice altă interpretare, decizie, soluție adoptată, constituie un abuz în serviciu, dacă există

o parte vătămată iar aceasta sunt chiar eu.” 

Pentru a vizualiza mai multe detalii privind respectivele încălcări ale prevederilor legale la soluționarea contestațiilor dați click aici.

După așa zisa modalitate corectă de rezolvare a contestațiilor, Comisia de soluționare a contestațiilor a afișat rezultatele la proba scrisă:

 

HALUCINANT, S-A LUAT ÎN CONSIDERARE O CONTESTAȚIE LA TELEFON 

 Candidata Stanca Bianca mai susține că ”modalitatea prin care s-au acordat, alte 5 puncte suplimentare candidatei Șerbu Maria Minodora, în afara celor deja acordate, este complet ILEGALĂ, favorizând-o mai mult decât vizibil pe candidata Șerbu Maria Minodora din următoarele considerente:

  1. Termenul de depunere a contestațiilor fusese încheiat, comisia terminase corectarea lucrărilor după noul barem stabilit dar și lucrarea candidatei Șerbu Maria Minodora, a întocmit procesul verbal nr. 24939/01.08.2018 și a publicat rezultatele finale la proba scrisă;
  2. Cum a fost posibil ca o Comisie de soluționare a contestațiilor să se întrunească din nou, la sfârșitul aceleași zile, ca urmare a unei discuții telefonice dintre secretara comisiei jurista Horhoianu Emilia și candidata Șerbu Maria Minodora?

 Este abominabil ceea ce s-a întâmplat, comisia amintită încălcând cu grosolănie prevederile Regulamentului privind termenul de depunere a contestațiilor. 

 Dincolo de faptul că termenul acesta fusese depășit de mult, contestațiile deja soluționate, Comisia de soluționare a contestațiilor a recalculat din nou lucrarea candidatei Șerbu Maria Minodora, fără să existe o contestație scrisă în acest sens, doar pentru că așa a zis dumneaei, găsindu-i, culmea, întrebarea 17 cu răspuns corect dar notată cu ”0” puncte. Mai grav, comisia nici măcar nu a întocmit un proces-verbal în acest sens ca să salveze aparențele.

  Extras din Procesul-verbal nr. 27476/28.08.2018 privind analizarea aspectelor care fac obiectul sesizării nr. 26498/20.08.2018 întocmit de ultima comisie de soluționare a sesizărilor primite, pag. 3 

Se observă clar că toată activitatea Comisiei de soluționare a contestațiilor a ”lucrat” numai și numai pentru candidata Șerbu Maria Minodora, pentru a-i ridica cât mai mult punctajul, cu încălcarea tuturor prevederilor legale privind atribuțiilor specifice. Este inexplicabil, cum președinta comisiei, dna dr. Țîr Dana, cu experiența dumneaei ca urmare a participării la mai multe concursuri, să greșească cu „nevinovăție”.

Este halucinant modul în care se inventează fel și fel de tertipuri prin care cei înrobiți și subjugați de clasa politică, le oferă acestora pe tavă tot ceea ce-și doresc, fără conduită morală, fără suflet, fără niciun fel de mustrări de conștiință.

 

SUSPICIUNI CĂ O PERSOANĂ DIN INTERIORUL COMISIEI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR A MODIFICAT REZULTATUL LA ÎNTREBAREA NR. 17

Stanca Bianca mai susține că ”dincolo de faptul că recalcularea lucrărilor candidaților nu se face în baza unui apel telefonic și nici în afara termenului legal de depunere a contestațiilor, apar următoarele întrebări:

  • Cum a fost posibil ca toți membrii Comisiei de concurs, la corectarea lucrărilor sigilate, nu au văzut/luat în considerare tocmai candidatei Șerbu Maria Minodora, răspunsul la întrebarea nr. 17????
  • Cum a fost posibil ca toți membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor, în urma reverificării lucrării la prima contestație a respectivei Șerbu Maria Minodora, nu au văzut/luat în considerare același răspuns la întrebarea nr. 17 ????
  • Cum a fost posibil ca această candidată, să știe că nu i s-a luat în considerare răspunsul la întrebarea nr. 17, având în vedere faptul că respectiva, nu a participat la desigilarea lucrării sale conform Regulamentului, fiind absentă???

        Cu alte cuvinte, conform Regulamentului, lucrările se controlează sigilate, se deschid în prezența candidatului, prezența acestuia la momentul deschiderii fiind singura modalitate prin care acesta poate să afle la ce întrebare a greșit față de barem și ce punctaj a luat la fiecare întrebare, lucru care în ceea ce o privește pe candidata Șerbu Maria Minodora, nu s-a realizat, aceasta fiind absentă la momentul deschiderii lucrărilor, nu alături de mine și de ceilalți candidați care am fost prezenți. 

Deci, singura explicație asupra faptului că Șerbu Maria Minodora cunoștea situația întrebării nr. 17 din lucrarea sa, este fie că cineva din interiorul instituției cu acces la dosarul de concurs a informat-o fie chiar a ajutat-o (lipsa răspunsului corect înseamnă ”0” puncte pe când, un ”x” adăugat de cineva tot din interior în dreptul întrebării nr. 17, a schimbat complet soarta acestei întrebări), ceea ce este evident, de competența organelor de cercetare penală. 

Luând în considerare cele prezentate mai sus, trebuie să admiteți că soluția de acordare a 5 puncte de către Comisia de soluționare a contestațiilor este complet ILEGALĂ și drept urmare, rezultatele afișate în Tabelul cu rezultatele la proba scrisă înregistrat la nr. 25084/ 01.08.2018,  adică cu punctajul de 95 puncte pentru candidata Șerbu Maria Minodora, nu face altceva decât să confirme încă o dată faptul că aceasta a fost favorizată de către Comisia de soluționare a contestațiilor să câștige concursul la final. 

  Pentru a vizualiza mai multe detalii privind respectivele încălcări ale prevederilor legale la soluționarea contestațiilor dați click aici.

 

 

CAPOTĂ SFIDEAZĂ REGULAMENTUL DE CONCURS ÎNCERCÂND SĂ MUȘAMALIZEZE MODUL ILEGAL DE RECORECTARE A LUCRĂRILOR SCRISE

După afișarea rezultatelor finale la proba scrisă, în temeiul prevederilor art. 37 din secțiunea 5, alin. (1) din Regulamentul de concurs, candidata Stanca Bianca a depus o sesizare, chiar în dimineața zilei de 02.08.2018.

 Pentru a vizualiza sesizarea dați click aici

Deși a primit sesizarea în dimineața zilei amintite, dl. Capotă, nici măcar nu se sinchisește de existența acesteia și încălcând grosolan prevederile art. 37 prin care era obligat să verifice cele sesizate cu celeritate și eventual să anuleze proba scrisă/concursul, într-un profund dispreț față de LEGE și candidata care a depus sesizarea, nu a numit prin dispoziție scrisă o comisie de soluționare a celor sesizate ci pur și simplu, a decis tacit, ca examenul să continue cu proba interviu, care s-a desfășurat în aceiași zi, rezultatele fiind cele de mai jos.

Jurista Horhoianu Emilia, realizează gravitatea situației dar probabil pentru faptul că nimeni nu are curajul să i se opună dl. manager, încearcă să ascundă această nouă încălcare a Regulamentului, susținând faptul că respectiva ”contestație a fost depusă în afara termenului legal”.

 

 Extras din Procesul-verbal nr. 27476/28.08.2018 privind analizarea aspectelor care fac obiectul sesizării nr. 26498/20.08.2018 întocmit de ultima comisie de soluționare a sesizărilor primite, pag. 3.

Încercarea mârșavă de a mușamaliza realitatea este evidentă întrucât, în baza art. mai sus amintit, de la data anunţării concursului şi până la afişarea rezultatelor finale ale acestuia se poate depune o sesizare cu privire la nerespectarea prevederilor legale privind organizarea şi desfăşurarea concursului.

 Pentru a vizualiza mai multe detalii privind această încălcare a prevederilor legale din Regulament, dați click aici.

 

PRINS ÎN CORZI, DL. CAPOTĂ ÎNCEARCĂ SĂ SE SPELE PE PĂCATE PRIN INTERMEDIUL UNEI COMISII DE SOLUȚIONARE A SESIZĂRILOR 

Ajunsă la disperare, Stanca Bianca depune o nouă sesizare conducerii instituției, mult mai amplă și mai detaliată privind gravele încălcări ale Regulamentului de concurs.

 Pentru a vizualiza sesizarea candidatei Stanca Bianca, dați click aici.

De această dată dl. Capotă decide suspendarea afișării rezultatelor finale și numește o comisie de verificare a sesizărilor.

Comisia respectivă, deși are în componență inclusiv jurist, nu observă absolut nicio încălcare a prevederilor legale, și îi prezintă dl. Capotă, după bunul lui plac, concluzia că totul a fost minunat, fără a pune însă la dispoziția candidatei Stanca Bianca, procesul verbal nr.  26469 /14.08.2018 întocmit de comisia constituită în scopul soluționării sesizărilor și fără să publice pe site-un instituției actul respectiv.

Micimea și servilismul manifestate de membrii comisiei, pentru a mulțumi pe preafericitul conducător Capotă este grotesc și în final, conducătorul SJU Tg-Jiu la umbra amintitului proces- verbal dă o dispoziție prin care sesizările formulate de candidată se resping ca nefondate.

Este rușinos și impardonabil, ca o mână de oameni, organizați într-un adevărat grup infracțional, să-și folosească resursele pentru a duce la bun sfârșit dorințele dlui Capotă, fără să țină seama de declarațiile membrilor comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor, de cele întâmplate în realitate, de încălcările de Regulament, de modul mizerabil și vizibil prin care s-au recorectat lucrările, etc.

Pentru a vizualiza dispoziția dlui Capotă, dați click aici

   Urmare a deciziei luate, candidata Stanca Bianca, înaintează conducerii SJU Tg-Jiu, o plângere prealabilă prin care cere anularea dispoziției de mai sus, considerând-o total nepotrivită având în vedere aspectele sesizate.

Pentru a vizualiza plângerea prealabilă a candidatei Stanca Bianca, dați click aici.

 

SUSPICIUNI PRIVIND ACOPERIREA MĂGĂRIILOR DLUI CAPOTĂ DE CĂTRE PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ

Asociația ”PAS CU PAS ALĂTURI DE VOI” se implică în acest simulacru de examen și înaintează o sesizare dlui manager Capotă prin care îi cere verificarea aspectelor menționate în cerere.  Pentru a vizualiza sesizarea asociației” PAS CU PAS ALĂTURI DE VOI” către SJU Tg-Jiu, dați click aici.

Aceiași asociație înaintează Consiliului Județean Gorj o petiție prin care cere numirea unei comisii de la nivelul CJ Gorj, care să verifice toate documentele de concurs, neregulile semnalate precum și activitatea comisiilor de concurs, de soluționare a contestațiilor și mai ales activitatea comisiei constituită pentru soluționarea sesizărilor care a întocmit procesul-verbal nr. 26469 din 14.08.2018. Pentru a vizualiza sesizarea asociației ”PAS CU PAS ALĂTURI DE VOI” către CJ Gorj, dați click aici

În același timp, candidata Stanca Bianca depune o petiție președintelui CJ Gorj cerând în principiu verificarea aspectelor semnalate și de asociație.

Pentru a vizualiza sesizarea candidatei Stanca Bianca către CJ Gorj, dați click aici.

Răspunsul dlui Președinte al Consiliului Județean Gorj este cel puțin bizar, adică a luat măsura ca LUPUL să se cerceteze pe sine dacă a mâncat OILE !

Pentru a vizualiza răspunsul CJ Gorj către asociație, dați click aici.

Nemulțumită de răspunsul de mai sus, candidata Stanca Bianca, retrimite o petiție președintelui CJ Gorj, prin care argumentează necesitatea efectuării unei verificări din partea CJ Gorj întrucât moralitatea dlui Capotă este îndoielnică, din punctul ei de vedere.

Pentru a vizualiza  petiția candidatei Stanca Bianca către CJ Gorj, dați click aici.

CAPOTĂ SE GRĂBEȘTE SĂ AFIȘEZE REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI

PENTRU A SCĂPA DE ACUZAȚII ȘI PENTRU A-ȘI ADMITE FAVORITA PE POSTUL DE ASISTENT, COMIȚÂND ALTE MĂGĂRII

 

La sosirea din concediu, supărat parcă de faptul că favorita nu este încă admisă prin definitivarea concursului și afișarea rezultatelor finale, abia sosit din concediu, dl. Capotă prin dispoziția nr. 760/27.08.2018, numește o comisie de verificare a celor sesizate de către asociația ”PAS CU PAS ALĂTURI DE VOI”. Ca prin minune, respectiva comisie reușește să facă cercetarea celor sesizate atât de repede, încât a doua zi, prin Procesul-verbal nr. 27476/28.08.2018 privind analizarea aspectelor care fac obiectul sesizării nr. 26498/20.08.2018, a fost realizată și cercetarea, a fost dactilografiat și documentul, a fost chiar înmânat președintelui asociației în aceiași zi. Fabulos! Briliant! Halal verificare, halal respect pentru contribuabili!

Acest simulacru de verificare, demonstrează încă o dată gravitatea faptelor care au avut loc cu ocazia acestui concurs. Mai mult, prin acest document, dl Capotă și toți membrii comisiilor se încriminează singuri, pentru că recunosc măgăriile făcute cu bună știință.

Pentru a vizualiza Procesul-verbal nr. 27476/28.08.2018, dați click aici.

Tot în 28.08.2018, dl. Capotă dă dispoziție să se afișeze rezultatele finale, respectiv  ”CENTRALIZATORUL NOMINAL privind rezultatele obținute de candidații înscriși la concursul pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical cadrul Secției Medicină Interna I – Compartiment Pneumologie  înregistrat cu nr. 27560/28.08.2018.

Candidata Stanca Bianca susține că ”este ILEGAL, nu-și poate produce efecte juridice întrucât este nesemnat de către președinta comisiei de concurs, este nevăzut, nevizat, nesemnat și neștampilat de conducătorul instituției.

  Orice document emis de către o instituție publică trebuie obligatoriu semnat de către acele persoane care, prin activitatea desfășurată și deciziile luate, se fac responsabile pentru efectele juridice care decurg din acestea. 

  Mai mult, aceste documente trebuie obligatoriu să fie văzute, vizate, semnate și ștampilate de conducătorul instituției pentru a produce efecte juridice reale. Oricând s-ar fi putut întâmpla ca cel care a întocmit tabelul să greșească rezultatul final, efectele juridice fiind foarte grave. Un document cu astfel de implicații nu poate fi lăsat la îndemâna oricui și tratat ca o hârtie oarecare, fără ca cineva să-și asume atât responsabilitatea dar mai ales legalitatea.

  Cel mai bun exemplu în acest sens este însăși ANUNȚUL privind rezultatele finale la Concursul de ocupare a funcției de manager, persoană fizică, la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu nr. 26208/13.08.2018.”

Pentru a vizualiza anunțul menționat mai sus dați click aici.

 

CAPOTĂ REFUZĂ SĂ PUNĂ LA DISPOZIȚIA CANDIDATEI STANCA BIANCA DOCUMENTELE DE CONCURS, CEL PUȚIN PÂNĂ LA ACEST MOMENT

  Constatând că mașinăria de admis candidați după propria dorință a funcționat ”perfect” candidata Stanca Bianca înaintează conducerii SJU Tg-Jiu o nouă plângere prealabilă prin care cere anularea modului în care s-au făcut calculele, anularea centralizatorului cu rezultatele finale, anularea efectelor juridice rezultate, admiterea respectivei pe postul candidat,

Pentru a vizualiza plângerea prealabilă 2 a candidatei Stanca Bianca, dați click aici.

Deși în prima plângere prealabilă, în baza prevederilor Art. 36, alin. (1) din Regulamentul de concurs, candidata Stanca Bianca a cerut dlui Capotă punerea la dispoziție a documentelor de concurs, iată că la mai mult de două săptămâni acesta îi pune la dispoziție doar 4 documente din cele 11 cerute, continuând să se comporte în profund dispreț față de prevederile legale.

Pentru urgentarea intrării în posesie a documentelor de concurs, candidata Stanca Bianca a înaintat încă o petiție președintelui CJ Gorj, prin care a resolicitat o comisie de verificare a celor

sesizate adresând și rugămintea de a interveni la dl. Capotă în vederea primirii documentelor cu pricina de către candidata direct interesată în conformitate cu prevederile legale.

În respectiva petiție, candidata a mai făcut referiri la importanța numirii unei comisii din partea CJ Gorj cu scopul verificării celor sesizate, enumerând mai multe fapte penale, mai multe infracțiuni, care, în opinia acesteia, s-au comis pe parcursul desfășurării acestui concurs.

Pentru a vizualiza petiția candidatei Stanca Bianca înaintată CJ Gorj, dați click aici.

Constatând că președintele CJ Gorj, este indecis cu privire la numirea unei comisii din partea CJ Gorj care să verifice cele sesizate, asociația ”PAS CU PAS ALĂTURI DE VOI”, a depus în data de 06.09.2018, o nouă petiție la secretariatul CJ Gorj înregistrată la nr. 11733.

Pentru a vizualiza petiția asociației înaintată CJ Gorj, dați click aici.

În continuare se așteaptă răspunsul autorităților, se așteaptă documentele de concurs pe care dl. Capotă are obligația să le pună la dispoziție, astfel încât, candidata Stanca Bianca, persoană vătămată grav în interesele sale legitime, să facă apel la instanță în vederea anulării concursului care face obiectul acestei investigații, să ceară recuperarea pagubelor și să înainteze o plângere penală Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg. Jiu.

 Va continua….